Mari Tegakkan Dien

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu..

    Iklan
  • Kategori

  • Arsip

Perbedaan Seorang Muslim dan Kafir (dasar-dasar Islam 2)

Posted by nourman pada Oktober 20, 2007

oleh Al Ustad Abu A’la Maududi

KENAPA SEORANG MUSLIM BERBEZA DARI SEORANG KAFIR?

Saudara-saudara sesama Muslim.
Setiap Muslim percaya bahawa seorang Muslim lebih tinggi darjatnya daripada
seorang kafir. Allah senang terhadap seorang Muslim dan benci kepada orang
kafir.Seorang Muslim akan memperoleh keselamatan dari Allah, sedangkan seorang
kafir tidak. Seorang Muslim akan, masuk ke Syurga, dan seorang kafir akan masuk ke
neraka. Marilah kita fikirkan sedalam-dalamnya, mengapa ada perbezaan yang begitu
besar antara seorang Muslim dan seorang kafir. Padahal seorang kafir juga adalah dari
keturunan Adam, seperti kita semua. la juga seorang manusia, seperti kita semua. la
juga punya tangan,.kaki, mata dan tangan, seperti kita semua. Dan sebagaimana kita
semua, ia pun bernafas dengan udara yang sama, minum air yang sama, dan hidup di
bumi yang sama. Allah yang menciptakan kita, adalah PenciptaNya juga. Maka,
kenapakah darjatnya rendah dan darjat kita tinggi? Mengapa kita semua nanti akan
masuk syurga dan dia masuk neraka?

APAKAH PERBEZAANNYA HANYA SOAL NAMA SAHAJA?

Ini adalah suatu masalah yang harus kita fikirkan secara mendalam. Perbezaan yang
begitu besar antara seorang Muslim dan seorang kafir, tidak mungkin disebabkan yang
seorang benama Abdullah dan Abdurrahman, sedang yang lain bernama Joni dan
Robertson; atau kerana yang seorang dikhatan dan yang lain tidak; atau kerana yang
seorang tidak memakan daging babi dan yang lain memakannya. Allah Yang Maha
Kuasa, yang telah menciptakan alam seluruh manusia dan memberinya rezeki, tidak
mungkin bertindak sedemikian kejam, mendiskriminasikan antara makhlukNya, hanya
kerana soal-soal kecil seperti itu dan memasukkan hambaNya yang satu ke syurga
sedang yang lain ke neraka.

PERBEZAAN ISLAM DAN KUFUR YANG SEBENARNYA

Apabila, memang, perbezaan yang besar dalam kedudukan seorang Muslim dengan
seorang kafir bukanlah kerana soal nama, khatan dan daging babi. Kalau begitu, apakah
perbezaan yang sebenarnya antara keduanya? Jawapannya hanyalah satu, yakni kerana
Islam dan kufur. Islam bererti kepatuhan kepada Allah sedangkan kufur bererti
ketidakpatuhan kepada Allah. Orang Muslim dan orang kafir kedua-duanya adalah
manusia., kedua-duanya adalah hamba Allah. Tetapi yang satu, berkedudukan mulia
kerana ia mengakui Allah, dan mematuhi perintah-perintahNya. Yang satu takut akan
hukuman yang akan diberikanNya bila ia tidak mematuhi perintah-perintahNya.
Sedangkan yang satu lagi terperosok dari kedudukan yang tinggi itu kerana ia tidak
mengakui Allah dan tidak mahu melaksanakan perintahNya. Inilah sebabnya mengapa
Allah senang kepada orang-orang Muslim dan benci kepada orang-orang kafir. Allah
menjanjikan kurnia syurga bagi orang-orang Muslim, dan memperingatkan orang-orang
kafir bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.

SEBAB PERBEZAAN: PENGETAHUAN DAN PERBUATAN

Dari uraian di atas jelaslah bahawa ada dua perkara yang membezakan seorang
Muslim dengan seorang kafir. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua
perbuatan.

Pengetahuan bererti bahawa seorang Muslim harus tahu siapa TuhanNya, apa
perintah-perintahNya, bagaimana cara-cara untuk menuruti kehendakNya, perbuatan-perbuatan mana yang disukaiNya dan mana yang tidak disukaiNya. Bila ia sudah tahu kan hal-hal tersebut, maka langkah yang kedua ialah bahawa ia harus menjadikan dirinya sebagai budak dari Tuhannya, melaksanakan kehendak-kehendakNya, dan engabaikan kemahuan-kemahuannya sendiri. Bila hatinya ingin melakukan sesuatu perbuatan, tetapi perbuatan itu bertentangan dengan perintah Tuhannya, maka ia harus melepaskan keinginannya sendiri dan melaksanakan perintah Tuhannya. Apabila suatu perbuatan kelihatan mulia di matanya, tetapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina, maka ia harus memandangnya hina pula. Sebaliknya, bila suatu perbuatan nampak hina dimatanya, tetapi Tuhannya mengatakan mulia, maka ia harus memandangnya mulia pula. Apabila ia melihat bahawa sesuatu pekerjaan mengandung bahaya, tetapi TuhanNya mengatakan bahawa pekerjaan itu harus dilakukan, maka bagaimanapun juga ia mesti mengerjakannya, walaupun ia mungkin akan kehilangan harta benda bahkan nyawanya. Sebaliknya, apabila ia memandang bahawa sesuatu pekerjaan akan mendatangkan keuntungan baginya, tetapi Tuhannya melarang pekerjaan tersebut, maka ia harus meninggalkannya, walaupun pekerjaan tersebut boleh mendatangkan keuntungan sebanyak harta benda yang ada di seluruh dunia ini.

lnilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan seorang Muslim sebagai hamba Allah
yang sejati, yang mendapat limpahan rahmatNya serta kedudukan yang luhur mulia.
Sebaliknya, kerana seorang kafir tidak memiliki pengetahuan ini, ia dimasukkan ke
dalam golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan
rahmatNya.

Sekarang, seandainya ada seseorang yang menyatakan dirinya seorang Muslim, tetapi ia
sama bodohnya tentang Islam dengan seorang kafir, dan sama pula pembangkangnya
kepada Allah, dapatkah kita mengatakan dengan menggunakan pertimbangan yang adil,
bahawa kedudukannya lebih tinggi daripada seorang kafir, semata-mata kerana ia
memiliki nama yang berbeza, memakai pakaian yang berbeza dan memakan makanan
yang berbeza dengan orang kafir tersebut? Dan apa pula alasannya untuk mengatakan
bahawa ia berhak memperoleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat?

Islam bukanlah sesuatu yang bersifat kebangsaan, kekeluargaan atau persaudaraan yang secara langsung diwarisi oleh orangtua kepada anak dan dari anak kepada cucu. Kedudukan sebagai seorang Muslim tidaklah diperoleh kerana keturunan sebagaimana halnya kasta, di mana anak seorang Brahmana akan tetap memperoleh kedudukan yang tinggi, walaupun betapa bodoh dan jahat perangainya, kerana ia memang lahir dalam keluarga Brahmana yang berkedudukan tinggi. Sementara itu, anak dari orangtua berkasta rendah akan tetap berkedudukan rendah, kerana memang ia lahir di tengah-tengah keluarga yang berkasta rendah. Dalam hal ini Allah telah menyatakan dalam KitabNya:

“… Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang
paling bertaqwa di antara kamu… ” (Al-Quran, al-Hujrat, 49:13)

Artinya, semakin banyak orang mengetahui tentang Allah dan semakin mentaati
perintahNya, maka akan semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata Allah. Nabi
Ibrahim alaihissalam dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang penyembah berhala,
tetapi beliau mengenal Allah dan mentaati perintahNya. Itulah sebabnya Allah
mengangkatnya sebagai imam seluruh dunia. Anak Nabi Nuh dilahirkan dalam keluarga
seorang nabi, tetapi ia tidak mengerti tentang Allah dan tidak mentaati perintahNya.

Itulah sebabnya mengapa Allah menghukumnya sedemikian rupa tanpa mempedulikan
keluarganya, hingga kisahnya menjadi contoh bagi seluruh dunia. Kerana itu marilah kita
fahami benar-benar bahawa apa pun perbezaan yang ada diantara seorang manusia
dengan manusia yang lain, dalam pandangan Allah hal itu berhubungan erat dengan
pengetahuan dan perbuatan. Baik di dunia ini mahupun di akhirat nanti, rahmat Allah
dilimpahkan kepada mereka yang mengerti akan Allah, tahu jalan yang benar yang
ditunjukkanNya, dan melaksanakan perintah-perintahNya. Mereka yang tidak memenuhi
syarat-syarat ini sama sahaja kedudukannya dengan mereka yang kafir, dan tidak berhak
memperoleh rahmatNya.

MENGAPA ORANG-ORANG MUSLIM TERHINA SEKARANG INI?

Saudara-saudara!

Kita semua menamakan diri orang-orang Muslim, dan kita yakin Allah
melimpahkan rahmatNya kepada orang-orang Muslim. Tetapi marilah kita buka mata
kita dan kita lihat apakah rahmat Allah dilimpahkan kepada kita atau tidak. Apa pun
yang terjadi di akhirat, itu adalah urusan nanti, tetapi yang penting marilah kita lihat
kedudukan kita di dunia ini. Kita kaum Muslimin di Hindustan ini berjumlah 90 juta
orang (sebelum India terbahagi menjadi India dan Pakistan) jumlah kita demikian besar
sehingga bila masing-masing kita melemparkan sebuah batu, maka longgokan batu itu
akan menjadi sebuah gunung.Tetapi di negeri yang begitu banyak orang-orang
Muslimnya ini, pemerintahan berada di tangan orang-orang kafir. Tengkuk kita berada
dalam cengkaman tangan mereka, dan mereka memutar kepala kita ke arah mana sahaja
yang mereka sukai. Padahal seharusnya kepala kita tidak kita tundukkan di depan siapa
pun juga kecuali Allah, tetapi sekarang kita tunduk di hadapan manusia – manusia yang
sama seperti kita juga. Kehormatan kita yang semestinya tidak boleh dinodai oleh
sesiapa pun juga, sekarang berlumuran tanah. Tangan kita yang selama ini selalu di atas
sekarang berada di bawah dan menadah di hadapan orang-orang kafir. Kebodohan,
kemiskinan dan hutang telah merendahkan darjat kita di mana-mana.

Apakah ini semua rahmat Allah? Apabila ini semua bukan rahmat melainkan
kemurkaan, maka alangkah anehnya bahawa kita sebagai orang-orang Muslim
mendapatkan kemurkaan Allah! Kita semua orang-orang Muslim, tetapi kita berkubang
dalam lumpur kehinaan, kita semua orang-orang Muslim, tetapi kita hidup sebagai
budak-budak! Situasi seperti ini kelihatannya betul-betul tidak mungkin, seperti tidak
mungkinnya suatu benda dalam waktu yang sama berwarna hitam dan putih.

Bila seorang Muslim adalah seorang yang dicintai Allah, bagaimana mungkin hidup terhina didunia ini? Apakah Allah, (na’udzu billah min dzalik), seorang dewa penindas hingga
sementara kita menjalankan kewajipan-kewajipan terhadapNya dan mentaati perintahperintahNya,

Dia membiarkan orang-orang yang menentangNya memerintah kita dan menghukum kita kerana kepatuhan kita kepadaNya? Apabila kita percaya bahawa Allah bukanlah penindas dan bila kita percaya bahawa balasan kepatuhan kepada Allah tidak mungkin berupa kehinaan, maka kita semua harus mengakui bahawa ada sesuatu yang
salah dalam pengakuan kita sebagai orang-orang Muslim. Walaupun dalam KTP
penduduk kita tercatat sebagai orang-orang Muslim, tetapi Allah tidak memberikan
penilaian berdasarkan keaslian kad penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Allah
punya pejabat sendiri. Kita harus mencari dalam daftarNya untuk melihat apakah nama
kita termasuk dalam kelompok hamba-hambaNya yang patuh ataukah dalam kelompok
yang tidak patuh?

Allah mengirimkan KitabNya kepada kita, hingga dengan membacanya kita dapat
mengenalNya dan tahu cara-cara untuk menjadi hambaNya yang patuh. Apakah kita
pernah mencuba untuk mengetahui apa yang tertulis dalam Kitab itu? Allah mengutus
RasulNya kepada kita untuk mengajar kita cara menjadi seorang Muslim. Apakah kita
pernah mencuba mengetahui apa yang diajarkan oleh utusanNya itu ? Allah menunjukkan
kepada kita jalan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia ini dan di
akhirat nanti. Apakah kita sudah menuruti jalan tersebut? Allah dengan jelas
memberitahukan kepada kita perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat
merendahkan kedudukan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Apakah perbuatanperbuatan tersebut sudah kita hindari? Jawapan apa yang dapat kita berikan kepada pertanyaan-pertanyaan ini? Bila kita mengetahui bahawa kita tidak mempunyai
pengetahuan dari Kitab Allah dan dari kehidupan UtusanNya dan tidak pula mengikuti
jalan yang ditunjukkan olehNya, maka bagaimana kita boleh disebut orang-orang Muslim
yang patut menerima rahmatNya? Pahala yang kita perolehi adalah sebanding dengan
darjat kita sebagai Muslim, dan kita akan memperoleh balasan yang seperti itu pula
diakhirat nanti.

Saya telah menyatakan sebelumnya bahawa secara mutlak tidak ada perbezaan antara
seorang Muslim dengan seorang kafir, kecuali dalam masalah pengetahuan dan
perbuatan. Apabila pengetahuan dan perbuatan seseorang sama dengan pengetahuan
seorang kafir, sedangkan dia menyebut dirinya seorang Muslim, maka ucapannya itu
adalah dusta yang tidak tahu malu. Seorang kafir tidak suka membaca al-Qur’an dan
tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Apabila seseorang yang mengaku Muslim
keadaannya juga demikian, bagaimana ia dapat disebut seorang Muslim? Seorang kafir
tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw dan jalan lurus yang telah
ditunjukkannya untuk menuju kepada Allah. Apabila seorang yang mengaku dirinya
Muslim sama bodohnya seperti ini, bagaimana ia boleh disebut seorang Muslim? Seorang
kafir hanya mengikuti kemahuannya sendiri, bukan perintah Allah. Apabila seorang
yang mengaku Muslim sama seperti ini, keras-kepala, dan hanya mengikuti fikiran dan
pendapatnya sendiri, mengacuhkan Allah, dan menghamba kepada kemahuannya sendiri,
maka bagaimana ia mempunyai hak untuk menyebut dirinya seorang Muslim (hamba
Allah yang patuh)? Seorang kafir tidak membezakan antara yang halal dan yang haram,
dan mengambil apa sahaja yang menguntungkan dan menyenangkan baginya, tanpa
mempedulikan apakah itu halal atau haram dalam pandangan Allah. Apabila seorang
yang menyebut dirinya Muslim tingkah-lakunya sama dengan seorang yang bukan
Muslim, apa bezanya dia dengan seorang kafir?

Ringkasannya, apabila pengetahuan seorang Muslim tentang Islam sama bodohnya dengan pengetahuan seorang kafir tentang Islam, dan ia (Muslim) melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang kafir, maka bagaimana ia dapat dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kafir?

Atau bukankah hal ini sama dengan perbuatan seorang kafir? Ini adalah masalah yang
harus kita renungkan dalam keadaan yang tenang.

MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DENGAN SERIUS

Saudara-saudara yang tercinta!

Janganlah saudara-saudara mengira bahawa saya mahu men’cap’ orang-orang Muslim
sebagai orang-orang kafir. Tidak, bukan begitu maksud saya. Saya hanya mengajak
saudara-saudara untuk berfikir dan merenungkan mengapa kita semua tidak
memperoleh rahmat Allah. Mengapa kita menjadi korban bencana dari segala penjuru?

Mengapa mereka yang kita sebut orang-orang kafir, yakni hamba-hamba Allah yang
membangkang kepadaNya, di mana-mana menguasai kita? Dan mengapa kita, yang
menyatakan diri sebagai hamba-hambaNya yang patuh, diperbudak orang di manamana?

Semakin saya merenungkan sebab dari situasi ini, semakin saya merasa yakin
bahawa satu-satunya perbezaan yang tinggal antara kita dengan orang-orang kafir
sekarang ini hanyalah perbezaan dalam nama sahaja, sedangkan kita sama lupanya
kepada Allah dengan mereka, sama tidak takutnya kepadaNya, dan sama pula
pembangkangnya dengan mereka, orang-orang kafir. Tentu sahaja ada perbezaan
sedikit antara kita dan mereka, tetapi perbezaan ini demikian kecil dan tidak bererti apaapa.

Justeru perbezaan itu membuat kita semakin patut memperoleh hukuman dari
Allah, kerana kita tahu bahawa al-Qur’an adalah Kitab Allah tetapi kita
memperlakukannya seperti perlakuan yang diberikan orang-orang kafir kepadanya.
Kita tahu bahawa Muhammad saw adalah Utusan Allah, tetapi kita, seperti halnya
orang-orang kafir, takut untuk mengikutinya. Kita tahu bahawa Allah mengutuk para
pembohong dan telah menyatakan dengan tegas bahawa tempat tinggal orang-orang
yang merasuah dan yang menerima rasuah adalah neraka. Dia telah menyatakan
bahawa para pengambil dan para pemberi riba adalah penjahat-penjahat yang paling
keji. Dia telah mengatakan bahawa membicarakan orang lain adalah seperti memakan
daging saudara sendiri yang telah mati. Dia telah memperingatkan bahawa kata-kata
dan perbuatan-perbuatan yang kotor, kebiadapan dan perbuatan-perbuatan yang cabul
akan dihukum dengan hukuman yang pedih. Tetapi walaupun kita mengerti itu semua,
namun kita melakukannya dengan bebas seperti orang-orang kafir, seolah-olah kita
sama sekali tidak takut kepada Allah. Inilah sebabnya mengapa kita tidak memperoleh
rahmat, kerana kita tampaknya sahaja adalah orang-orang Muslim, tetapi sebenarnya
kelakuan kita sama sahaja dengan orang-orang kafir. Kenyataan bahawa orang-orang
kafir menguasai dan memerintah kita, dan kehinaan kita di tangan mereka pada setiap
peristiwa, adalah bentuk hukuman atas kejahatan kita yang telah tidak menghargai
nikmat kurnia Islam yang telah dilimpahkan kepada kita.

Saudara-saudara yang tercinta!

Apa yang saya katakan pada hari ini tidaklah ditujukan untuk menyalahkan anda
semua. Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk mencela saudara-saudara. Maksud saya
hanyalah untuk menyedarkan dan mengajak anda semua untuk memperoleh kembali apa
yang telah hilang dari tangan kita. Keinginan untuk memperoleh kembali harta yang
hilang akan timbul, bila seseorang menyedari apa yang telah hilang dari tangannya dan
betapa bernilainya harta yang hilang itu. Kerana itulah saya mencuba untuk
menyedarkan anda semua. Bila anda semua mengerti dan sedar bahawa sesungguhnya
anda dahulu pernah memiliki suatu harta yang tidak ternilai harganya, yang kemudian
hilang dari tangan anda, maka anda pasti akan berfikir untuk memperoleh harta itu
kembali.

KEMAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN

Dalam khutbah saya yang telah lalu saya telah mengatakan kepada anda bahawa untuk
menjadi seorang Muslim yang sejati, syarat yang pertama-tama bagi seseorang adalah
pengetahuan tentang Islam. Setiap Muslim harus mengetahui apa yang diajarkan oleh al-
Qur’an, sistem kehidupan apa yang diikuti oleh Rasulullah, apa makna Islam, dan hal-hal
apa sebenarnya yang membezakan Islam dari kufur. Tidak seorang pun yang lazimnya
menjadi seorang Muslim tanpa mengetahui hal-hal ini. Tetapi sayang sekali bahawa anda
semua tampaknya tidak ghairah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Ini
menunjukkan bahawa anda semua masih belum menyedari betapa besar kurnia yang
terlepas dari tangan anda. Saudara-saudara! Seorang ibu tidak akan memberikan air
susunya kepada anaknya sebelum si anak menangis minta disusukan. Kalau seorang
manusia merasa haus, dia sendiri harus mencari air dan Tuhan pun sudah menyediakan
air itu. Bila anda sendiri tidak merasa haus, tidak akan ada gunanya sebuah sumber air
yang memancar di hadapan anda. Jadi anda harus menyedari terlebih dahulu betapa besar
kerugian anda dengan tidak memahami din. Kitab Suci Allah ada beserta anda, tetapi
anda tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Kerugian apa yang lebih besar daripada
ini? Anda bahkan tidak mengetahui makna kalimah syabadah yang dengan membacanya
anda menjadi seorang Muslim; tidak pula anda mengetahui tanggungjawab apa yang
terpikul di atas bahu anda setelah anda membaca kalimah tersebut. Adakah kerugian yang
lebih besar bagi seorang Muslim selain daripada ini? Anda tahu besarnya kerugian anda
bila padi di sawah anda terbakar; anda tahu sengsaranya orang yang tidak punya
pekerjaan; anda boleh merasakan sedihnya kehilangan harta benda. Tetapi anda tidak
tahu betapa ruginya orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam. Kalau anda menyedari
kerugian ini, maka anda akan berusaha sendiri untuk menebus kerugian ini. Dan bila
anda sendiri mahu berusaha, maka Insya Allah, Allah akan. memberikan jalan bagi anda
untuk memperoleh kembali harta anda yang telah hilang itu, dan Allah menyelamatkan
anda dari kerugian yang besar ini.

Iklan

Posted in Aqidah | Leave a Comment »

Kurnia Allah yang Terbesar (dasar-dasar Islam 1)

Posted by nourman pada Oktober 20, 2007

oleh Al Ustad Abu A’la Maududi

Saudara-saudara seiman yang berbahagia!

Setiap Muslim nescaya yakin sepenuhnya bahawa kurnia Allah yang terbesar di dunia
ini adalah agama Islam. Seorang Muslim akan sentiasa bersyukur kepada Allah, yang
telah memasukkannya ke dalam kelompok umat Muhammad Rasulullah saw, dan yang
telah memberikan kepadanya kurnia Islam. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai
kurniaNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya, sebagaimana
disebutkan dalam al-Qur’an:

“… Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama-mu, dan telah Kucukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah , Ku-redhai Islam itu agama bagimu …”

(Al-Quran al-Maidah, 5 :3 )

KEWAJIPAN KITA KE ATAS KURNIA YANG KITA TERIMA

Adalah merupakan kewajipan bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap
Allah, kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita. Seseorang yang tidak
melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang
sangat berharga baginya, ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Dan
manusia yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan adalah manusia yang
paling tidak tahu berterima kasih.

Sekarang, mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajiban yang harus kita laksanakan
kepada Allah yang telah memberikan kurniaNya kepada kita? Jawapannya adalah bahawa
kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok umat Muhammad saw, maka
bukti terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas
kurniaNya yang besar itu, adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikutpengikut asulullah saw yang tulus dan setia. Kerana Allah telah memasukkan kita ke alam kelompok masyarakat Muslim, maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa erima kasih kita kepadaNya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar. Tidak
ada cara lain bagi kita untuk menyatakan terima kasih kepada Allah atas kurniaNya yang
sangat besar itu. Bila kita tidak menyatakan rasa syukur kita dengan cara demikian, maka
hukuman atas sikap kita yang tidak tahu berterima kasih itu, akan sebandingan besarnya
dengan kurnia yang diberikanNya kepada kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari
hukuman demikian itu! Amin.

LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI MUSLIM

Selanjutnya, anda mungkin akan bertanya: Bagaimana seseorang boleh menjadi
seorang Muslim dalam erti yang sebenarnya? Jawapan dari pertanyaan ini memerlukan
pemerincian secukupnya, dan saya akan menjelaskan pemerincian itu dalam khutbah-khutbah saya pada hari-hari Jumaat yang akan datang. Sedangkan untuk khutbah kali ini, saya akan menerangkan masalah yang sangat penting, yang dapat dianggap sebagai langkah yang paling awal dalam tindakan untuk menjadi seorang Muslim.

APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA?

Marilah kita fikirkan apa sebenarnya erti kata Muslim yang kita gunakan setiap waktu itu,
dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah seseorang sudah membawa
Islam pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibu-bapanya
atau kakaknya adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai
seorang Muslim, sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan, atau
seorang anak dari kasta Brahmana lahir sebagai seorang Brahmana, atau seorang anak
Sudra lahir sebagai seorang Sudra? Atau, apakah Muslim itu nama suatu bangsa seperti
lnggeris? Dan apakah seorang Muslim disebut Muslim kerana ia lahir di tengah
masyarakat Muslim, seperti seorang lnggeris disebut Inggeris kerana lahir di tengahtengah masyarakat Inggeris? Bagaimana jawapan anda terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas?

Saya kira – bahkan saya yakin – anda akan menjawab: “Tidak.

Seseorang tidak lazim disebut Muslim kerana alasan-alasan tersebut di atas.

Itulah, saudara-saudara! Saya yakin, itulah jawapan yang akan anda berikan, atau yang
anda setujui, bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Dan dari jawapan tersebut kita
boleh menyimpulkan bahawa anugerah Allah yang terbesar, yakni sebutan sebagai
seorang Muslim, yang anda nikmati itu, bukanlah suatu harta bangsa atau kesukuan yang
secara langsung anda warisi dari orang tua anda dan terus melekat pada diri anda selama
hidup, baik anda sedari atau tidak, tetapi ia adalah suatu harta yang harus anda peroleh
dengan usaha. Kalau anda melakukan usaha untuk memperolehnya, maka anda akan
memperolehnya; sebaliknya bila anda tidak mempedulikannya, walaupun anda sudah
memperolehnya, maka ia akan dicabut dari anda. Na’udzu billah min dzalik.

Posted in Aqidah | Leave a Comment »

Islam

Posted by nourman pada Oktober 20, 2007

Dienul Islam atau Agama Islam berasal dari Allah. Memahami Islam secara benar akan mengantarkan umatnya untuk mengamalkannya secara benar pula. Sekarang ini problematika umat yang mendasar yaitu ketidak fahaman terhadap Al Islam sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu memahami “Dinnul Islam” adala suatu keharusan bagi umat Islam.

Pertama untuk memahami Islam secara benar adalah memahami makna kata ISLAM secara lughowi (bahasa). Al Islam berasal dari akar kata salima, mengandung huruf-huruf :sin, mim dan lam. Dari ketiga huruf tersebut akan menurunkan kata-kata jadian yang kesemuanya memiliki titik temu (al istiqo al kabir). Dari kata salama muncul:

1. Aslama

Artinya adalah menundukan atau menghadapkan wajah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 125:

“ Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agam ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya”.

Allah ingin memberikan pemahaman bahwa orang yang terbaik dalam ketundukannya kepada Allah yaiyu orang yang menundukan wajahnya dan berarti seluruh jiwa dan raganya merupakan cerminan dari ketundukan kepada Allah. Rahasia kata wajah dalam al qur’an ialah:

1. dari segi bahasa wajh (muka) adalah anggota tubuh yang paling mulia.
2. Kata wajh ada hubungannya dengan kata iftijah (arah / orientasi), artinya seorang muslim orientasinya hanya kepada Allah.

2. Sallama

Artinya menyerahkan diri, jadi orang yang beragama Islam (muslim) adalah orang yang sacara totalitas menyerahkan dirinya hanya kepada Allah saja dan hal tersebut adalah konsekuensi logis akan keimanan dan ke-Islaman seorang muslim. Sesuai firman Allah dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat 65 : “ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya”.

3. Salaama

Artinya kesejahterahan atau keselamatan, jadi orang yang mengikuti ajaran Islam adalah orang yang selamat baik dunia maupun akhirat. Keselamatan tersebut adalah menurut Allah yaitu keselamatan dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah pada surat Al An’am ayat 54: “ Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu,maka katakanlah “Salamun ‘alaikum” , Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan diantara kamu lantaran kejahilan, kemudian bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Keselamatan dan kesejahterahan dalam Islam bukan hanya diperuntukan kaum muslimin saja tetapi juga untuk umat manusia yang lainnya bahkan flora dan faunapun merasa aman. Contoh dalam suasana peperangan, pemimpin pasukan muslim ketika melepas pasukannya memberikan wasiat agar tidak membunuh orang-orang tua, wanita-wanita yang tidak ikut berperang dan anak-anak kecil serta tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah juga tidak boleh menebang pohon-pohonan.

Sebaliknya jika manusia tidak mengamalkan Islam baik yang muslim atau bukan maka manusia dan makhluk lainnya terancam keselamatannya.

4. Siliim

Artinya kedamaian, jadi Islam mengajak umat manusia ke kehidupan yang penuh kedamaian. Allah berfirman dalam surat Al Baqorah ayat 208: “ Hai orang-orang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu ”. Tiada kedamaian yang hakiki kecuali dalam Islam, perdamaian yang tidak berangkat dari ajaran Islam adalah semu. Oleh karena itu orang banyak tertipu dengan slogan-slogan perdamaian yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak islami. Dengan begitu ketika manusia tidak mengikuti ajaran Islam berarti dia tidak menikmati kedamaian baik dunia maupun akhirat.

Allah berfirman dalam hadist kutsi “ telah Ku ciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif”. Hanif ialah kecendrungan kepada kebenaran dan jauh kepada kebatilan. Tetapi mengapa manusia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan jauh dari Allah, ini karena peran syaitan dengan langkah-langkahnya membuat manusia jauh dari Allah. Sesuai dengan firman Allah surat Al baqorah ayat 208 diatas yang bermakna bagi 0rang-orang yang beriman tidak menyeluruh masuk ke dalam Islam berarti dalam perangkap syaitan dan syaitan adalah musuh manusia yang jelas.

5. Sullam

Artinya adalah tangga. Tangga bermakna bertahap, ini menggambarkan kepada manusia bahwa ajaran Islam memperhatikan apa yang disebut tadarruj (tahapan). Dicontohkan ketika Allah mengharamkan Khomer (minuman keras). Pada saat Islam turun di Mekkah perikehidupan manusianya penuh jahiliyahan (kebodohan) dan kebiasan minum Khomer atau arak sudah menjadi tradisi sedangkan arak tersebut adalah minuman yang merusak akal tetapi Al qur’an tidak langsung mengharamkan sejak awal. Banyak para sahabat nabi ketika itu termasuk Umar bin Khattab r.a suka meminum khomer walaupun sudah berislam. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah, barulah turun ayat yang mengharamkan khomer dan pada saat itu banyak jalan-jalan di Madinah menjadi sungai khomer.

Dalam penciptaan bumi Allah melakukannya secara bertahap yaitu dalam 6 masa walaupun sebenarnya Allah hanya sekali saja dapat menciptakan bumi. Hal ini memberikan pelajaran bahwa munculnya sesuatu membutuhkan proses. Begitu pula didalam da’wah Islam yang merupakan kewajiban seorang muslim yang harus disampaikan kepada seluruh manusia yang prosesnya harus tadarruj.

Dengan begitu orang yang memeluk agama Islam adalah orng yang menaiki tangga menuju ketinggian martabat manusia yang akan mendapatkan kedudukan dihadapan Allah yang sangat tinggi. Ketinggian martabat Islam terletak sejauh mana seorang muslim komitmen terhadap Islam.

Makna Islam secara istilah

1. Al wahyu illahi ( Wahyu Allah)

Secara istilah Al-Islam ialah suatu ajaran dimana manusia harus tunduk pada wahyu-wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi-nabinya terutama Rasulullah saw. Al qur’an adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi Muhammad saw jadi Islam adalah Al qur’an dan Al qur’an adalah petunjuk Allah, sesuai dengan firman-Nya: “ Sungguh Al Qur’an ini memberikan petunjuk yang lurus”. Dengan kata lain Islam itu apa yang di firman Allah dan disabdakan oleh Rasulullah saw.

2. Islam dinnul anbiya (Islam agama para nabi dan mursalin)

Islam merupakan agama para nabi mulai dari nabi Adam As sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al qur’an, Nabi Nuh As bersabda “ Dan aku diperintahkan menjadi orang-orang Islam “. Juga Nabi Ibrahim As bersabda “Jadikanlah Ya Allah orang-orang yang beragama Islam, aku dan anakku (Ismail As)”.

3. Islam minhajul hayat ( Islam pedoman kehidupan )

Al minhaj wal manhaj at thorighul wadih artinya minhad (pedoman / sistem) atau manhad adalah jalan yang jelas. Islam adalah pedoman dalam seluruh aspek kehidupan politik, sosial dan badaya meliputi dimensi ruang dan waktu. Islam meurpakan ajaran yang universal

Bedanya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawa rasul lainnya ialah bahwa Islam yang dibawa nabi yang terdahulu bersifat lokal hanya untuk kaumnya saja tetapi Islam yang diturunkan melalui nabi Muhammad saw untuk seluruh manusia rahmatan lil’alamin (rahmat semesta alam), karena itu hukum Islam berlaku untuk semua baik muslim maupun non muslim.

Jika suatu negara menerapkan hukum Islam maka hukum yang berlaku bukan hanya untuk kaum muslim saja atau non muslim saja melainkan untuk seluruhnya sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, inilah keadilan Islam. Tidak ada pedoman hidup atau perundangan-undangan yang menandingi hukum Islam. Sebagai contoh negara Amerka Serikat pada tahun 1919 memberlakukan undang-undang yang melarang minuman keras tetapi karena sebagianbesar penduduknya tidak siap maka undang-undang tersebut dicabut pada tahun 1933.

Hanya 14 tahun undang-undang pelarangan Mminuman keras berlaku pada saat itu hampir jutaan orang dipenjara karena melanggar undang-undang tersebut dan jutaan dollar keluar untuk mengurusi malah tersebut, tetapi akhirnya tidak mampu mengatasi karena orang-orang Amerika Serikat tidak tunduk pada peraturan. Sedangkan hukum / undang-undang Islam dipersiapkandahulu manusianya dengan kondisi keimanan sebagaimana saat Allah mengharamkannya khomer, jalan-jalan di Madinah dibanjiri khomer yang dibuang oleh kaum muslimin.

4. Ahkamullah fi kitabihi wa sunnaturrasulihi ( hukum Allah yang ada dalam Al Qur’an dan As Sunnah)

Islam itu adalah hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Al hadist (Sunnah Rasul) unrtuk menjenlaskan ayat-ayat Al Qur’an agar manusia lebih memahami. Dan Al Qur’an adlah kitab yang tranfaran yang dapat dibaca oleh setiap manusia, ini bukti bahwa seorang muslim bercermin pada pribadi Rasulullah.

5. As Sirathul Mustaqim (Jalan yang lurus)

Islam adalah jalan yang lurus. Seorang muslim ialah orang yang jalannya lurus, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al Fatihah “ Tunjukilah kami jalan yang lurus”.

6. Salaamutul dunia wal akhirat (selamat dunia dan akhirat)

Islam adalah keselamatan dunia dan akhirat. Dicontohkan pada zaman kehidupan Rasul bersama para sahabatnya dapat disebut juga zaman kebersihan jiwa. Dikisahkan dengan seorang wanita Al Ghomidiah yang telah ber-zina, dan dilaporkannya perbuatan tercela tersebut kepada Rasulullah saw agar dia dihukum. Tetapi tidak langsung memberlakukan hukum rajam karena teryata wanita itu dalam keadaan hamil, Rasulullah memerintahkannya agar pulang dan kembali lagi setelah melahirkan. Setelah melahirkan wanita itu datang kembali menemui Rasulullah agar segera dihukum, tetapi wanita tersebut diperintahkan pulang agar menyusui bayinya sampai cukup besar. Beberapa lama kemudian setelah 2 tahun menyusui bayinya wanita tersebut datang kepada Rasulullah, barulah Rasulullah memberlakukan hukum rajam kepada waniti Al Ghomidiah tersebut. Kisah tersebut menunjukan bahwa wanita itu lebih takut azab Allah yang lebih dasyat daripada siksa dunia. Keselamatan dunia dan akhirat yang benar adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Ketika mengajak umat manusia untuk memeluk Islam berarti mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat.

Jihad adalah suatu keselamatan karena kalau tidak berjihadyang terjadi adalah kezholiman. Jika kezholiman berkuasa maka tidak akan menjamin adanya keselamatan dan jihad diwajibkan oleh Allah karena adanya kezholiman.Surat Al Hajj ayat 39 menjelaskan ” Telah diizinkan ( berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu “. Abu Bakar r.a. berwasiat “Jika suatu kaum meninggalkan jihad maka kaum tersebut akan dihinakan”.

Islam menurut lughawi ( definisi )

1. Dinnul haq ( Agama yang benar )

Kebenaran yang hakiki hanya datang dari Allah, bukan dari bapak-bapak atau nenek-nenek moyang manusia. Sesuai firman Allah pada surat Al Maaidah ayat 104, “ Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasul”. Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya”. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”

Islam adalah agama yang haq (benar) maka papun yang bertentangan dengan Islam adalah bathil. Seperti yang dijelaskan dalam Ai Qur’an Surat Yunus ayat 32 “…. maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. …”

2. Dinnullah ( Agama Allah )

Islam disebut Dinnullah ajaran Islam berasal dari Allah. Allah berfirman dalam Al Qur’an surat Al Imran ayat 19: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. …”

3. Dinnul Islam

Kehidupan muslim harus tunduk kepada Islam. Ad din artinya ketundukan, ketundukan atau ketaatan seorang muslim terhadap Allah dan Rasul-Nya hukumyan adalah mutlak .

Pemahaman Islam sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya adalah Islam yang Ya’lu wala yu’la alaihi ( Islam adalh tinggi dan tiada yang menandinginya ). Ketinggian umat Islam berbanding lurus dengan ketinggian Islam. Jika umat Islam berkomitmen terhadap Islam maka menjadi umat yang tinggi dan berwibawa, tetapi jika umat Islam meninggalkan Islam maka umat itu akan dihinakan.

Pertanyaan :

1. Pada firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 208 yang menjelaskan bahwa umat Islam harus ber-Islam secara kaffah (menyeluruh), bagaimana dengan umat Islam yang tidak kaffah (hanya sebagian-sebagian saja)?

2. Adakah kesamaan makna din dengan agama yang berarti tidak kacau?

Jawaban:

1. Dilihat lebih dahulu apa yang menyebabkan seorang muslim itu tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh? Kalau karena menolak sebagian jelas itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau karena keterbatasannya atau kondisi yang membuat demikian ……… Setiap pribadi muslim berkewajiban berupaya untuk semaksimal mungkin mengamalkan Islam secara menyelurh sesuai dengan potensinya.

2. Ad din artinya ketundukan tetapi ditengah masyarakat ad din adalah agama tetapi bukan berarti ad din dapat diartikan tidak kacau ini diakibatkan karena keterbatasan bahasa Indonesia. Untuk para Ulama yang menggunakan ad din disamakan dengan agama hal itu hanya untuk mendekatkan pemahaman terhadap masyarakat.

Pertanyaan :

Islam berbanding lurus dengan umat Islam. Bagaimana komitmen umat Islam yang cendrung berkurang bahkan hampir tidak ada?

Jawaban :

Mengetahui relialita seorang muslim dalam mengamalkan ajaran Islam adalah suatu yang baik untuk mengetahui ke-Islaman muslim tersebut. Jangan diasumsikan jika umat Islam terbelakang maka Islam yang disalahkan. Islam bebas dari kesalahan-kesalahan tersebut.

Komitmen seorang muslim terhadap Allah akan mendapat balasan dari Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur’an surat Muhammad ayat 7: “Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu“. Janji Allah harus dibuktikan dengan amal perbuatan.

Fenomena keterbelakangan umat Islam ini membuktikan bahwa umat Islam masih belum memperjuangkan dinnullah secara benar atau masih banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sebagaimana Khalifah Umar r.a. pernah berkata “Kemaksiatan kami lebih kami khawatirkan dari musuh-musuh kami”. Islam adalah satu-satunya arternatif dan barang siapa yang mencari alternatif selain Islam maka ia akan menjumpai kegagalan dalam segala kehidupan.

Pertanyaan :

1. Apakah ketinggian Islam itu hanya pada masa tertentu saja? Contohnya ketika Islam berkembang di Andalusia Spanyol.

2. Apakah ciri-ciri dari umat Islam menunjukan ketinggiannya?

Jawaban :

1. Selama umat Islam komitmen terhadap Islam pasti akan mendapati ketinggian Islam dan Islam tetap tinggi kapan dan dimanapun karena dijaga oleh Allah. Izzatuna (kemuliaan kami) hanya pada Islam, ketinggian Islam tidak dibatasi oleh waktu. Bangsa manapun yang bersama Islam maka bangsa itu akan tinggi.

2. Umat Islam akan menuikmati ketinggian Islam, jika umat Islam melkukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Segala problematika yang kini terjadi solusinya adalah harus kembali kepada Islam.

Posted in Umum | Leave a Comment »

Kriminal Carding..

Posted by nourman pada Oktober 2, 2006

Info Collected by Nurman Zahri

Berikut adalah beberapa diantara search string dari pengunjung situs ini yang sempat dicatat oleh server kita dalam sebulan terakhir. Data yang kurang lebih sejenis juga dilaporkan oleh search engine internal kita:

carding
cara carding
nomor kartu kredit cara kerja carding nyuri
cara-cara carding
cara menjadi carding
bagaimana cara mendapatkan carding
cara mendapatkan carding
cara cara mudah untuk carding
cara carding bekerja
cara carding indonesia
belajar carding
kumpulan trik carding
carding cara mencuri
cara mencuri kartu kredit
program untuk membobol kartu kredit

Saya berprasangka baik saja bahwa sebagian diantara mereka yang mencari info semacam ini hanya sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu. Tapi bagaimanapun juga, ada saja kemungkinan beberapa diantaranya betul-betul “niat” untuk belajar menjadi carder. Apa boleh buat, memang inilah mental sebagian netters negeri ini. Bukan fakta yang membanggakan memang :(.

Btw, data diatas sebenarnya bukan saya dapatkan dari program statistik di server, tapi dari raw logfile. Statistik grafis di server sementara ini dimatikan oleh yang punya, soalnya konon servernya udah kelebihan beban. Bicara soal kelebihan beban, sebenarnya saya juga sedang ketar-ketir karena trafik di web ini kemungkinan sudah jauh melampau estimasi saya. Jangan-jangan sebentar lagi saya bakalan dikirimi tagihan tambahan karena overbandwidth, atau paling apes akses ke web ini dimatikan sementara sampai akhir bulan. Bukan kenapa-kenapa sih, tapi kalau logfile untuk sebulan terakhir saja ukurannya sudah diatas 7 MB, kira-kira trafik situsnya sendiri seberapa gede yah? 😐

Info Lainnya :

SEPUTAR CARDING

Carding, sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya (lewat komputer), dengan menggunakan, berbagai macam alat pembayaran yang tidak sah. pada umumnya carding identik dengan transaksi kartu kredit, dan pada dasarnya kartu kredit yang digunakan bukan milik si carder tersebut akan tetapi milik orang lain.

apa yang terjadi ketika transaksi carding berlangsung, tentu saja sistem pembayaran setiap toko atau perusahaan yang menyediakan merchant pembayaran mengizinkan adanya transaksi tersebut. seorang carder tinggal menyetujui dengan cara bagaimana pembayaran tersebut di lakukan apakah dengan kartu kredit, wire transfer, phone bil atau lain sebagainya.

cara carding sebagai berikut:

1. mencari kartu kredit yang masih valid, hal ini dilakukan dengan mencuri atau kerjasama dengan orang-orang yang bekerja pada hotel atau toko-toko gede (biasanya kartu kredit orang asing yang disikat). atau masuk ke program MIRC (chatting) pada server dal net, kemudian ke channel #CC, #Carding, #indocarder, #Yogyacarding,dll. nah didalamnya kita dapat melakukan trade (istilah “tukar”) antar kartu kredit (bila kita memiliki kartu kredit juga, tapi jika tidak punya kartu kredit, maka dapat melakukan aktivitas “ripper” dengan menipu salah seorang yang memiliki kartu kredit yang masih valid).

2. setelah berhasil mendapatkan kartu kredit, maka carder dapat mencari situs-situs yang menjual produk-produk tertentu (biasanya di cari pada search engine). tentunya dengan mencoba terlebih dahulu (verify) kartu kredit tersebut di site-site porno (hal ini disebabkan karena kartu kredit tersebut tidak hanya dipakai oleh carder tersebut). jika di terima, maka kartu kredit tersebut dapat di belanjakan ke toko-toko tersebut.

3. cara memasukan informasi kartu kredit pada merchant pembayaran toko adalah dengan memasukan nama panggilan (nick name), atau nama palsu dari si carder, dan alamat aslinya. atau dengan mengisi alamat asli dan nama asli si empunya kartu kredit pada form billing dan alamat si carder pada shipping adress. (mudahkan?…..)

jenis kartu kredit:

1. asli didapatkan dari toko atau hotel (biasa disebut virgin CC)

2. hasil trade pada channel carding

3. hasil ekstrapolet (penggandaan, dengan menggunakan program C-master 4, cardpro, cardwizard, dll), softwarenya dapat di Download disini: Cmaster4, dan cchecker (jika ada yang ingin mengetahui CVV dari kartu tersebut)

4. hasil hack (biasa disebut dengan fresh cc), dengan menggunakan tekhnik jebol ASP (dapat anda lihat pada menu “hacking”)

Contoh kartu kredit:

First Name* Judy
Last Name* Downer
Address* 2057 Fries Mill Rd
City* Williamstown
State/Province* NJ
Zip* 08094
Phone* ( 856 )881-5692
E-mail* serengeti@erols.com
Payment Method Visa
Card Number 4046446034843451
Exp. Date 5/04

(Tapi kegiatan semacam ini merupakan tindakan kriminalitas)

Bagaimana kartu kredit bisa jatuh ke tangan orang lain.
=======================================================

Pada prinsipnya, sang kartu sendiri (plastik) sangat jarang didapatkan.
Hal ini sebab orang beranggapan, jika kartu kreditnya disimpan di lemari
dan hanya dikeluarkan pada saat ingin digunakan, maka akan sangat susah
untuk menyalah gunakan kartu tsb. Ini adalah kesalahan yang cukup besar.
Pada pokoknya, jika kamu ingin melakukan kejahatan penyalahgunaan kartu
kredit, yang diperlukan adalah *nomor* kartu tersebut, beserta nama
pemiliknya (banyak juga bisnis yang meminta tanggal kadaluwarsa, namun di
Internet, biasanya kamu bisa lolos menggunakan nomor dan nama saja,
asalkan tanggal kadaluwarsa diisi (dikarang-karang) paling tidak enam
bulan didepan).
Bagaimana caranya memperoleh nomor-nomor kartu kredit ini ??? Di
negara-negara dimana kartu kredit digunakan secara meluas, untuk
mendapatkan nomor kartu kredit, biasanya tidak memerlukan ketrampilan
khusus. Kamu bisa iseng ngaduk-ngaduk tempat sampah toko grosir atau bisa
coba kerja di pom bensin, dan mendapatkan bon kartu kredit pelanggan. Di
Indonesia, hal ini semakin mungkin dilakukan, terutama di pasar-pasar
swalayan besar seperti Sogo, segitiga Senen, M Plaza, dll. Biasanya bon
penerimaan berupa kertas berwarna yang mencantumkan nama, nomor kartu
kredit, berapa total harga, dan seterusnya. Jika kamu seorang perempuan,
itu lebih bagus lagi. Cari kerjaan sebagai kasir dan sempatkan diri untuk
menyalin nomor-nomor tersebut. Perempuan juga jarang dicurigai ;-).
Mengaduk-ngaduk tempat sampah juga bisa berguna, sebab selain bisa
mendapatkan salinan bon, jika kamu ngaduk-ngaduk tempat sampah di dekat
bangunan ISP, kamu juga bisa mendapatkan password/login, dll (lihat
artikel ‘Trashing dan Social Engineering’).
Metode mutakhir yang sekarang banyak digunakan di negara-negara maju
adalah dengan cara menggunakan perangkat ’surveillance’ untuk mendapatkan
nomor kartu kredit calon korban. Tentu saja jika kamu berhasil
mendapatkan akses ke database milik ISP atau Web komersil, kamu bisa
memanen ratusan bahkan ribuan nomor kartu kredit dari situ.

Sudah dapat kartunya, lalu?
===========================

Umumnya, para kriminil tingkat kecil-kecilan yang berhasil mendapat nomor
kartu kredit milik orang lain menggunakannya untuk kebutuhan pribadi. Hal
ini masih agak sulit dilakukan di Indonesia sebab masih jarang bisnis
komersil yang bersedia menerima pembayaran kartu kredit tanpa mengecek
detailnya. Di Kanada sini, cara yang banyak dipraktekkan adalah sbb:

– temukan rumah kosong / yang lagi ditinggalkan penghuninya untuk jangka
waktu yang lama
– buka katalog-katalog barang-barang menarik yang diinginkan
– telepon sang penjual, bayar dengan kartu kredit tsb (perlu tgl
kadaluwarsa, dan biasanya alamat sang empunya kartu).
– minta diantarkan ke alamat rumah kosong tadi (atau, lebih bagus lagi,
kamar hotel), dan minta ‘express delivery’ (hari berikutnya)
karang alasan seperti: perlu mendadak untuk presentasi lusa, atau
tetek bengek lainnya. gunakan social engineering.
– tunggu kedatangan barangnya.
– ambil barangnya, dan … CABUT!

Dengan cara ini kadang-kadang para kriminil (umumnya anak ABG) bisa
mendapatkan laptop Tilamook terbaru bernilai $5000. Sang pemilik kartu
sendiri pada saat mengetahui bahwa kartunya telah disalah gunakan tidak
akan dikenakan biaya apa-apa, selain mungkin administrasi pengurusan
kasus, yang nilainya tidak sampai $50.
Dengan makin maraknya servis internet, semakin banyak pula kriminil yang
men(yalah)gunakan kartu kredit curian untuk mendapatkan servis gratis.
Karena komputer itu bodoh, kamu bisa dengan gampangnya mengaku sebagai
pemilik yang sah. Biasanya dengan mengisi ‘form’ di webpage, kamu bisa
registrasi untuk layanan tsb (kalau tidak salah d-net sudah punya
fasilitas ini, melalui diffy.com-nya, tapi kurang pasti) atau bisa untuk
mengorder sesuatu. Di Indonesia, yang paling sering digunakan oleh para
kriminil jenis baru ini (yang, umumnya adalah cowok ABG) adalah, apalagi
kalau bukan, registrasi ‘member’ untuk klub-klub porno di Internet.

Beberapa anggapan
=================

1. Tidak mungkin saya bisa dilacak, toh, ini Internet, dan tak ada yang
melihat.
Hampir benar. Mungkin jika kamu hanya menggunakannya untuk pemalsuan
kelas teri, akan dibiarkan saja berlalu. Dalam pemalsuan kelas kakap, pun,
kamu masih bisa lolos tanpa dilacak. Tapi dengan syarat kamu benar-benar
hati-hati. Gunakan line telepon yang bukan milikmu, gunakan account
internet bukan milikmu, dari web gunakan Anonymizer, dll dll (seperti
layaknya cracking/intruding). Namun resiko kamu terlacak jelas ada, bahkan
di Indonesia sekalipun. Setiap transaksi di Internet merekam nomor IP
kamu, walaupun browser kamu tidak diset ’secure’. Anonymizer tidak
bersedia melayani protokol https:// (secure HTTP). Dial-in server yang
kamu gunakan punya catatan nomor mana yang memanggil. Dan, kalo
dipikir-pikir, jika kamu benar-benar konak, kenapa susah-susah, sih? Toh
gambar-gambar kayak gituan banyak tersedia eceran kaki lima. Menggunakan
kartu kredit milik orang ada gunanya jika misalnya kamu berhasil
mendapatkan kartu kredit milik Bambang Suharto atau sodara-sodaranya. Nah,
itu baru enak, bisa kamu porotin tuh orang-orang yang selama ini morotin
rakyat.

2. Kita bisa menggunakan kartu kredit hasil dari ‘CC Generator’.
Biasanya tidak benar. Memang, banyak program-program yang beredar di
internet dan bisa menghasilkan nomor kartu kredit, namun program-program
tsb biasanya bekerja atas dasar logaritma nomor kartu kredit. Dan ‘nomor
kartu kredit’ hasil buatan program-program tsb adalah fiktif. Sedikit
servis di Internet yang melakukan check hanya berdasarkan algoritma ini
saja. Pada umumnya servis-servis komersial menggunakan check berdasar:
Nama Pemegang Kartu, Nomor Kartu, dan Kode Pos alamat pemegang kartu.

3. Saya sudah berhasil mendapatkan password/login untuk barely.hustler.com
(atau sejenisnya) tentunya mulai dari sekarang, saya selalu bisa
mengakses site tsb sebagai ‘member’.
Tidak benar. Biasanya nomor kartu kredit hasil curian mempunyai ‘umur
hidup’ tertentu. Umur hidup ini bervariasi. Kadang-kadang setelah kamu
meregistrasi/mengorder barang pada malam hari, keesokan harinya sang
perusahaan korban melakukan check, dan menemukan kejanggalan (contoh:
Alamat tidak sinkron). Atau bisa juga minggu depannya. Kemungkinan lain
adalah sang pemilik kartu kredit yang asli akan menemukan kejanggalan di
‘bill’ (laporan rekening) kartu kreditnya. Hal ini akan membuatnya waspada
dan melaporkan kepada bank/institusi finansialnya. Segera setelah itu,
account ilegal kamu akan dimatikan (dan, jika serius masalahnya, bisa
dilakukan pelacakan). Cara yang bisa digunakan untuk memperpanjang ‘umur
hidup’ nomor curianmu antara lain adalah dengan cara menggunakan kartu
kredit korporasi (milik perusahaan besar), membatasi transaksi ilegal yang
dilakukan (jangan diumbar sekali pakai habisin $200), dlsb.

4. Jangan sekali-kali menggunakan kartu kredit untuk telepon SLJJ/Long
Distance.
Cukup benar. Di Amerika, perusahaan-perusahaan seperti Sprint, AT&T, dll
menerima kartu kredit sebagai ganti koin untuk layanan telepon jarak jauh,
atau bahkan kadang-kadang internasional. Walaupun kamu menggunakan telepon
umum, resiko masih ada. Mereka bisa melacak siapa yang kamu telepon. Hal
ini tentunya bukan masalah jika kamu menelepon teman kamu yang *juga*
menggunakan telepon umum, atau teman kamu yang tinggal di, … Libya,
misalnya.

Penutup
=======

Kayaknya cukup segini dulu, deh, sebab udah mulai kepanjangan nih. Saran
saya kepada kalian yang tertarik untuk menjadi ‘professional carder’,
hati-hatilah selalu. Eksplorasi adalah hal yang baik, tapi pastikan
sedapat mungkin kamu tidak merugikan orang lain atau dirimu sendiri. Gitu
dulu, deh. Ciao ..

Posted in Umum | Dengan kaitkata: , , , , | Leave a Comment »